Ой Морозе, МорозенкуКатегории Украïнськi Iсторичнi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Ой Морозе, Морозенку, Ти славний козаче, За тобою, Морозенку, Вся Вкраïна плаче. Не так тая Украïна, Як та стара мати, Заплакала Морозиха, Та стоячи бiля хати. Ой з-за гори та з-за кручi Буйне вiйсько виступає. Попереду Морозенко Сивим конем виграває. То не грiм в степу грохоче. То не хмара свiт закрила, — То татар велика сила Козаченькiв обступила. Бились нашi козаченьки До ночi глухоï, — Полягло наших чимало, А татар утроє. Не вернувся Морозенко, Голова завзята. Замучили молодого Татари проклятi. Вони його не стрiляли I на частi не рубали, Тiльки з нього, молодого, Живцем серце виривали. Поставили Морозенка На Савур-могилу. Дивись тепер, Морозенку, Та на свою Украïну! Вся ти єси, Украïно, Славою покрита, Тяжким горем, та сльозами. Та кров'ю полита! I поки над бiлим свiтом Свiтить сонце буде, — Твоï думи, твоï пiснi Не забудуть люди. Коментар Iнколи козакам доводилося вступати у спiлку з татарською ордою проти переважаючого польського вiйська. Але татари часто зраджували своïх союзникiв, продовжували грабувати украïнськi землi й нищити козацькi загони. Так трапилося i з загоном Морозенка. Мужнiй козацький ватажок загинув за свою Украïну, але люди його нiколи не забудуть. У пiснi вжитий оригiнальний прийом заперечного порiвняння: То не грiм в степу грохоче, То не хмара свiт закрила, — То татар велика сипа Козаченькiв обступила. Є багато й iнших характерних для народноï пiснi художнiх засобiв — звертання, повтори, зменшувально-пестлйвi слова, епiтети та iнверсiя, окличнi речення.

Метки Ой Морозе, Морозенку, УСНА НАРОДНА ТВОРЧIСТЬ, УКРАÏНСЬКI IСТОРИЧНI ПIСНI, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, Ой Морозе, Морозенку, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Ой Морозе, Морозенку