Та, ой, як крикнув же та козак СIркоКатегории Украïнськi Iсторичнi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Та, ой, як крикнув же та козак Сiрко. Та, ой, на своïх же, гей, козаченькiв: Та сiдлайте ж ви коней, хлопцi-молодцi, Та збирайтеся до хана у гостi! Та туман поле покриває. Гей, та Сiрко з Сiчi та виïжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали. Що то орли та iз Сiчi вилiтали, — Аж то вiйсько та славне Запорозьке Та на Кримський шлях з Сiчi виïжджало. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, Та що сизий орел по степу лiтає, — Аж то Сiрко на конику виïжджає. Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали, Та що над степом та сонечко сяє. — Аж то вiйсько та славне Запорозьке Та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали. Що то мiсяць в степу, ой, зiходжає, — Аж то козак Сiрко, та козак же Сiрко На битому шляху на татар оступає. Коментар Потреба постiйно захищати свiй рiдний край вiд ворогiв привела до створення Запорозькоï Сiчi. Свою могутнiсть i славу Сiч здобула завдяки чiткiй органiзацiï, мужностi, самовiдданостi козакiв на чолi ч своïми кращими обранцями — отаманами. Кошовий отаман Сiрко порiвнюється у пiснi iз сизим орлом, а вiйсько — iз сонечком. Так виразилася всенародна любов до своïх захисникiв. Пiсня має характернi ознаки — повтори, вигуки, пестливо-зменшувальнi слова, поетичний паралелiзм, коли явища природи зображуються паралельно з явищами людського життя.

Метки Та, ой, як крикнув же та козак Сiрко, УСНА НАРОДНА ТВОРЧIСТЬ, УКРАÏНСЬКI IСТОРИЧНI ПIСНI, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, Та, ой, як крикнув же та козак Сiрко, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Та, ой, як крикнув же та козак СIрко